Ενδυματολογικός Σχεδιασμός μιας Εκδήλωσης – Ενδύματα & Σύμβολα

Αυτό που αρχικά χρειάζεται να διασαφηνιστεί είναι ότι μια οργανωμένη εκδήλωση στις μέρες μας είναι μια συμφωνία στο χρόνο και στο χώρο οπού απουσιάζει κατά μεγάλο ποσοστό η αυθόρμητη εκδήλωση όλων των συμμετεχόντων σε αυτή. Αυτή η «συμφωνία» κρύβει ένα παράδοξο γιατί ενώ προσπαθεί να είναι καθόλα προγραμματισμένη και άρα «στημένη», από την άλλη παλεύει να κατατριφθεί αυτό από την πρώτη στιγμή της απόφασης της.

Οι διοργανωτές προσπαθούν να φέρουν τις συνθήκες του «αυθόρμητου γλεντιού» όσο πιο κοντά μπορούν στο «τότε», οι χοροδιδάσκαλοι προσπαθούν να φτιάξουν ένα χορευτικό αποτέλεσμα προτρέποντας τους χορευτές τους να νιώσουν, να ακουμπήσουν ή ακόμα και να σκιαγραφήσουν κινητικά, μελετώντας τους ανθρώπους του «τότε», οι μουσικοί προσπαθούν να βρουν μουσικά μοτίβα και δρόμους που το άκουσμα τους να σε ταξιδέψει στο «τότε» και οι υπεύθυνοι για την ένδυση βγάζουν από τα σεντούκια τους ότι μπορεί ο καθένας ώστε να εμφανίσουν κάτι άρτιο αλλά που να μοιάζει στο «τότε».

Αυτό που στη πραγματικότητα προσπαθούν όλοι οι συντελεστές είναι να «μυρίσει» στο «σήμερα» ο αέρας μιας εποχής από την οποία απέχουμε πολύ πια. Παρόλα αυτά, αυτό που μπορούμε να καταφέρουμε πραγματικά είναι να δώσουμε την επιλογή στους σημερινούς ανθρώπους να δημιουργήσουν ελεύθερα τις συνδέσεις τους με το «τότε» μέσω των αξίων , των συμβολισμών, των συνηθειών και της κουλτούρας της εποχής εκείνης.

Ο ενδυματολογικός σχεδιασμός μια εκδήλωσης χρειάζεται μελέτη, γνώση, αφοσίωση στο ένδυμα και ορθολογιστικό στόχο.

Το μήνυμα της εκδήλωσης, ο χώρος διεξαγωγής, ο αριθμός των χορευτών και γενικά των ανθρώπων επί σκηνής, η ώρα διεξαγωγής και η διάρκεια της, ακόμα και το μέγεθος της σκηνής είναι παράμετροι που δεν αφορούν τον τομέα των ενδυμάτων , αλλά παρόλα αυτά αν δεν παραβλεφθούν και δεν ζυγιστούν σωστά από τον υπεύθυνο ενδυματολογικού σχεδιασμού πολλά πράγματα μπορεί να μην πάνε και τόσο καλά…

Άλλοι παράμετροι που επηρεάζουν το τελικό ενδυματολογικό σύνολο είναι οι ηλικίες των συμμετεχόντων , το πλήθος ανδρών και γυναικών, ή ακόμα και η παρουσία παιδιών. Η ενδυματολογική εμπειρία των χορευτών είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος για το τελικό αποτέλεσμα. Ενδύματα μιας άλλη εποχής, αυθεντικά, βάρια, πολύ στενά ή πολύ ζεστά, ενδύματα με πολλά επιμέρους κομμάτια που «δένουν ασυνήθιστα» πάνω στο σημερινό ανθρώπινο σώμα μπορούν πολύ εύκολα να επηρεάσουν ακόμα και ολόκληρη την παρουσία του χορευτή επί σκηνής.

 

Στόχος του υπευθύνου για τον ενδυματολογικό σχεδιασμό είναι να μπορέσει να συνδέσει όλες αυτές τις παραμέτρους μέσω του ενδύματος και να καταφέρει όλοι οι συμμετέχοντες μαζί με τους θεατές να νιώσουν ότι εκπληρώνουν το στόχο της εκδήλωσης.

Η παρουσία του ενδύματος είτε παραδοσιακής ενδυμασίας είτε άλλης, είναι καθοριστική. Το παιχνίδι με το φως είναι αυτό που πραγματεύεται το ένδυμα, μαζί με ένα πλήθος συμβόλων που ζωγραφίζουν τον τελικό καμβά της παρουσίας μας σε μια στιγμή του χρόνου που μέλημα της έχει, την ωφέλιμη σύνδεση του χθες, με το σήμερα.